Công nghiệp Tin tức

  • Trước hết chúng ta cần xem hiện tượng đèn led không sáng, là một hạt đèn sáng hay tất cả các đèn đều không sáng, bởi vì trong cả hai trường hợp nguyên nhân của sự khác nhau, nếu là sự cố của một hạt đèn nào đó. Có lẽ là chất lượng hạt đèn không tốt, thời gian chiếu sáng quá lâu sẽ bị cháy, nên chỉ cần mua hạt đèn tương ứng để thay thế là được.

    2021-04-21

 1