Dụng cụ sản xuất

Máy SMT tốc độ cao, Máy hàn chảy lại, Máy hàn dây tự động, Máy rơi keo tự động và Quả cầu tích hợp.