Chứng chỉ của chúng tôi

Doanh nghiệp công nghệ cao, bằng sáng chế thiết kế, Giấy chứng nhận ROHS,BIS.